Ka Tisa ge Tata Jesucristuha

Jezik: Zapotec: Yareni

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.