Kwaromp kwapwe kare kar

Jezik: Karkar-Yuri

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 1994, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.