God Ye Weng Karadmo

Jezik: Yongkom

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

©Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved