Mbeɗe sáka kuni fie

Jezik: Kuo

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah