कोन्छ्‌योककी सुङ

Jezik: Sherpa

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.