New Testament (with Tagalog)

Jezik: Tinà Sambal

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators Inc. All rights reserved