Baibuli Ekibono kya Katonda

Jezik: Soga

Informacije o prevodu

Lusoga Bible with Deuterocanon

This translation, published by the Bible Society of Uganda, was published in 2014.

If you would like more information about the Bible Society of Uganda, please visit www.biblesociety-uganda.org.

Informacije o avtorskih pravicah

© The Bible Society of Uganda, 2014