Sesoana besal nemelmoa walsana moana

Jezik: Waris

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.