Nupela Testamen

Jezik: Wantoat

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.