Wik Inangan Kan-Kanam God.antama

Jezik: Wik-Mungkan

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved