Ngönën Pepewer

Jezik: Weri

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.