Wusyep Bwore tikin Got

Jezik: Urat

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.