Ǝlinjil ǝn Ɣaysa Ǝlmǝsix Itawann-as deɣ Arkawal wa Aynayan

Jezik: Tawallammat Tamajaq

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© SIM Niger et Wycliffe Bible Translators Inc, 2015