Kitab Injil (The New Testament)

Jezik: Tausug

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.