Taupota Mark

Jezik: Taupota

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2010 Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.