Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

Jezik: Highland Totonac

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.