ฉบับ1971

Jezik: ไทย

Informacije o prevodu

พระคัมภีร์ฉบับนี้จัดทำโดย สมาคมพระคริสตธรรมไทย สนใจโปรดติดต่อ: tbs@thaibible.or.th

Informacije o avtorskih pravicah

© 1971 Thailand Bible Society