Baibol Tores Streit Yumplatok

Jezik: Torres Strait Creole

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.