परमेश्वरला बचन छार कबुल

Jezik: Eastern Tamang

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah