Kitab Bogu Pasad talu' nog Mikpongon

Jezik: Western Subanon

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah