Traducción en Lenguaje Actual

Jezik: Español

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Traducción en lenguaje actual ® © Sociedades Bíblicas Unidas, 2002, 2004.