Cibverano Dipsa

Jezik: Sena

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Wycliffe Bible Translators, Inc. and Prodelise