Mataiyo, Maleko, Apostolo long tokples Saliba long Niugini

Jezik: Saliba

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.