Holi Baibul

Jezik: Kriol

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved