Pwo Karen Bible (Thailand)

Jezik: Karen: Pwo Northern

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah