a BÍBLIA para todos

Jezik: Português

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright © 1993, 2009 Sociedade Bíblica de Portugal