Ti itan ni̱x in kjuako - salmo ko proverbio

Jezik: San Juan Atzingo Popoloca

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.