Di Heilich Shrift

Jezik: Pennsilfaanisch Deitsch

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Wycliffe Bible Translators Inc.