God Ta Duru Javotoho

Jezik: Orokaiva

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 1988, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.