Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

Jezik: Natügu

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.