Buk Stat na Mak long tokples Nali long Niugini

Jezik: Nali

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.