Binga Ewamei Isu Keriso Da Jawo Da

Jezik: Ewage-Notu

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah