Gos Nge Ek Ka Ei Sinim Kin Ngołum

Jezik: Nii

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 1980, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.