La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

Jezik: Nakanai

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.