Hmong White Bible

Jezik: Hmong Daw

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© United Bible Societies 2000, All Rights Reserved.