Alla la Kitabu Seniman

Jezik: Sankaran Maninka

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2017—Traducteurs Pionniers de la Bible.