Mwan NT (Côte d’Ivoire)

Jezik: Mwan

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators 2006