Lenavolo Lovoang Kaala Maxat La Sam

Jezik: Madak

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.