Ya mga panaba na Diyos

Jezik: Mamanwa

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.