El Nuevo Testamento en el Mixteco de Ayutla

Jezik: Mixtec: Ayultla

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.