Diosta nooki yorem nokpo

Jezik: Mayo

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.