Piunga Ba Bonga A Pau

Jezik: Mengen

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2003, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.