Pꞌop Hagä Do Panyyg Hanäm Do Hahỹỹh

Jezik: Nadëb

Informacije o prevodu

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


The New Testament
in Nadëb

Informacije o avtorskih pravicah

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.