Ke meupiya ne tudtul mekeatag ki Hisu Kristu

Jezik: Ilianen Manobo

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.