Is begu he paagi: ang pulong sa Dios

Jezik: Western Bukidnon Manobo

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc.