Anweehd Me Nyaahn

Jezik: Luwo

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators Inc., 2003