Bibele ye Kenile (Catholic Edition)

Jezik: Lozi

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Bible Society of Zambia 2009