Sangola Eenyakune

Jezik: Lobala

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

ACOTBA-SUBO en collaboration avec © 2018, Wycliffe Bible Translators, Inc.