Sahou ta Kindrei

Jezik: Nyindrou

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© 2001, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.