Lad hur Si Liq Phu Awg Suhx

Jezik: Lahu Shi

Informacije o prevodu

Informacije o avtorskih pravicah

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.